Rafał Pankowski o stosunku Kościoła do antysemickich wypowiedzi ks. Międlara, 28.09.2016.