Rafał Pankowski – o umorzeniu ws. antysemickich wypowiedzi ks. Międlara i marszu ONR-u w Białymstoku, 30.09.2016.