Rafał Pankowski – o umorzeniu w sprawie marszu ONR-u w Białymstoku i słów ks. Międlara, 1.10.2016.