Anna Tatar – komentarz o planach zburzenia przez rząd Austrii kamienicy, w której urodził się Hitler, 18.10.2016.