„Wykopmy Rasizm ze Stadionów” – Tygodnie Akcji w Gimnazjum im. Baczyńskiego w Poczesnej, 6-20.10.2016 (ang.).