Rafał Pankowski i Agata Szczęśniak o neofaszyzmie i kryzysie tożsamości w Europie, 19.10.2016.