Anna Tatar – wypowiedź na Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nt. Konwencji i Protokołu o rasizmie w sieci, 30.11.2016.

W NOWY ROK Z RATYFIKOWANĄ KONWENCJĄ O WALCE Z RASIZMEM