W NOWY ROK Z RATYFIKOWANĄ KONWENCJĄ O WALCE Z RASIZMEM

3.01.2015

R@cism-Delete Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przez kilka lat prowadziło akcję na rzecz ratyfikowania Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska podpisała Protokół już w 2003 roku, ale ratyfikowała go dopiero teraz, 11 lat później. W końcu 2014 roku Stowarzyszenie uzyskało długo oczekiwaną informację o zakończeniu całego procesu: Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o ratyfikacji obu dokumentów, przegłosowane wcześniej przez Sejm i Senat.

Sukcesem zakończyła się więc inicjatywa zbierania podpisów na stronie www.nigdywiecej.org. Postulat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” wspierał m.in. Radosław Sikorski jako Minister Spraw Zagranicznych RP. W 2013 roku interpelację w tej sprawie wniósł w Sejmie poseł Robert Biedroń.

Przyjęcie Konwencji pozwala na podjęcie działań zmierzających do skuteczniejszego zapobiegania, ścigania i karania sprawców przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Protokół dodatkowy zobowiązuje państwa do penalizacji dystrybucji lub publicznego udostępniania materiałów rasistowskich i ksenofobicznych w systemach komputerowych.

Prokurator Generalny, Andrzej Seremet, 26 października 2014 roku wystosował wytyczne dla prokuratorów dotyczące ścigania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni. W dokumencie wskazał, że za rasistowskie komentarze odpowiedzialność powinni ponosić nie tylko ich autorzy, lecz również właściciele strony internetowej, na której były publikowane.

Marcin Kornak, założyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, w 2012 roku przestrzegał: „Naprawdę ważne sprawy dotyczące internetu są od lat niezałatwione. Konwencja z Protokołem o zwalczaniu rasizmu czeka na to już od blisko dekady!”. Autor „Brunatnej Księgi” (monitoringu incydentów rasistowskich) wielokrotnie opisywał przejawy języka wrogości w sieci – i nieadekwatną reakcję wymiaru sprawiedliwości, między innymi kuriozalne decyzje o umarzaniu takich postępowań, na przykład „brak interesu społecznego” w ściganiu autora komentarza „Hitler zaczął, my skończymy. Do pieca, smażyć się, żyduchy, do pieca” czy uznanie przez prokuraturę obelgi „żydowskie ścierwo” za wpis o charakterze „satyrycznym”.

Na łamach 21. numeru magazynu „NIGDY WIĘCEJ” prof. Ewa Łętowska, pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdziła: „główne problemy słabej reakcji wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa z nienawiści tkwią w aksjologicznej niewrażliwości prokuratury i sądów na przestępstwa z nienawiści. To owocuje częstym umarzaniem spraw wszczętych lub niedopatrzeniem się na tle poszczególnych wypadków nawoływania do nienawiści na tle (zniewagi na tle) przynależności do grupy wykluczanej”.

R@cism-Delete Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” to apolityczna antyrasistowska organizacja pozarządowa, powstała w 1996 roku. W 2006 roku „NIGDY WIĘCEJ” poinformowało opinię publiczną o sprawie tzw. listy wrogów białej rasy (znanej jako Redwatch), co doprowadziło do reakcji wymiaru sprawiedliwości i skazania jej autorów. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z międzynarodową siecią ekspertów International Network Against Cyber Hate (INACH), od ponad 10 lat prowadzi działania przeciwko rasizmowi w internecie – program „R@cism-Delete”. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i grup wolontariuszy. Wydaje także magazyn „NIGDY WIĘCEJ”, jedyne w Polsce czasopismo poświęcone w całości problemom rasizmu i walki z nim.

Więcej informacji:

Petycja nt. ratyfikacji Konwencji i Protokołu:
http://petycja.nigdywiecej.org

Dr hab. Rafał Pankowski z NIGDY WIĘCEJ i Collegium Civitas o konwencji przeciwko rasizmowi w cyberprzestrzeni, 15.09.2014: http://youtu.be/IfG83kh1I-8

tel. 601360835
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity