Rafał Pankowski o związku mowy nienawiści w internecie z przemocą fizyczną, 10.01.2017.