Przestępstwa z nienawiści w Polsce (wg „Brunatnej Księgi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”), 12.01.2017.