Anna Tatar o przestępstwach z nienawiści (w kontekście wypowiedzi na manifestacji ONR-u), 8.05.2017.