Rafał Pankowski i Filip Chajzer o prymitywnej wizji patriotyzmu według ONR-u, 11.05.2017.