Międzynarodowa konferencja na temat skrajnej prawicy z udziałem Rafała Pankowskiego, Londyn, 23.05.2017.