IX Turniej Piłki Nożnej Przeciwko Rasizmowi – patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, Wrocław, 16.09.2017.