Rafał Pankowski – komentarz w sprawie rasistowskiego znieważenia obywatelki Chin i jej syna w Poznaniu, 19.09.2017.