Anna Tatar o rasistowskich transparentach podczas tzw. Marszu Niepodległości, 13.11.2017.