Rafał Pankowski o popularności skrajnego nacjonalizmu wśród młodzieży, 13.11.2017 (ang.).