Rafał Pankowski o ruchach faszyzujących i haśle „Polska dla Polaków”, 14.11.2017.