Rafał Pankowski o negowaniu istnienia problemu faszyzmu w Polsce, 22.01.2018.