Sylwia Spurek (zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich) o wieloletniej działalności Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, 22.01.2018.