Anna Tatar – rozmowa z Jackiem Żakowskim o sejmowej debacie na temat organizacji propagujących totalitaryzm, 25.01.2018.