Anna Tatar o wspieraniu przez Roberta Winnickiego organizatorów neofaszystowskich festiwali, 25.01.2018.