Rafał Pankowski o Marcinie Kornaku i wieloletnim dokumentowaniu zdarzeń faszystowskich, 24.01.2018.