Robert Biedroń o „Brunatnej Księdze” i umarzaniu spraw dotyczących faszyzmu (rozmowa z Moniką Olejnik), 25.01.2018.