Sylwia Spurek (zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich) o monitorowaniu skrajnej prawicy przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 22.01.2018.