Anna Tatar o języku antysemickim w debacie publicznej, 17.03.2018.