Anna Tatar – rozmowa o manifestowaniu sprzeciwu wobec rasizmu i faszyzmu, 17.03.2018.