Rafał Pankowski o antysemickich wypowiedziach polityków (audycja w jęz. pol. i czeskim), 12.04.2018.