Rafał Pankowski – wystąpienie w debacie oxfordzkiej „Nienawidzimy obcych”, Warszawa, 17.04.2018.