Anna Tatar – rozmowa z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, 17.03.2018.