Anna Tatar o politycznych zapowiedziach delegalizacji stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, 9.10.2018.