Anna Tatar: „Skrajna prawica i dążenie do władzy” (wykład), Warszawa, 12.10.2018.