Izabela Głowacka – manifestacja „Przeciw nacjonalizmowi. Za zjednoczoną Europą”, Warszawa, 13.10.2018.