Manifestacja „Przeciw nacjonalizmowi. Za zjednoczoną Europą” – patronat Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, Wrocław, 13.10.2018.