Polska Walcząca Przeciw Faszyzmowi, patronat: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 9.11.2018.