Anna Tatar o bezkarności uczestników tzw. Marszu Niepodległości, 9.11.2018.