Uliczny Opryszek „Bełkot net Polska” (słowa: Marcin Kornak) – kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, 12.2018.