Jerzy Wiśniewski odwołuje się do działalności Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” (głos w debacie), 30.11.2018.