Adam Kuczyński – wypowiedź na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Sejm, 12.03.2019.