Anna Tatar o sprzedaży antysemickich gazet w kioskach Ruchu i Sejmie, 15.03.2019.