Qulturka „M.K.” (pamięci Marcina Kornaka) – koncert pod hasłem „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, 27.04.2019.