Adam Kuczyński o manipulowaniu historią – Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 11.06.2019.