Rafał Pankowski o ignorancji nacjonalistów i tradycji wielokulturowości w Polsce, 28.11.2019.