Rafał Pankowski o antysemityzmie w Europie, 6.12.2019.