O negowaniu Holokaustu: lekcje dla Azji Południowo-Wschodniej (współorganizator: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”), 24.02.2021.