Rafał Suszek o „Brunatnej Księdze” i antysemityzmie prałata Henryka Jankowskiego, 11.03.2021.