Anna Tatar o umorzeniu w sprawie hajlowania w rocznicę powstania warszawskiego, 2.08.2021.