Cieszanów Rock Festiwal (Cieszanów, 21-24.08.2014) – pod patronatem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”.