Cieszanów Rock Festiwal (Cieszanów, 21-24.08.2014.) - kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”.