Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej „EFKA”, patronat: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, 14-15.07.2017.